-->
લેબલ Positional Trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Positional Trading સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

સ્ટોક માર્કેટમાં પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ (Positional Trading) શું છે?

શું તમે શેર બજારમાં લાંબા ગાળાના વેપાર કરવા માંગો છો? જો તમે ભવિષ્ય માટે વધુ નફો મેળવવા માંગતા હો, તો સ્થિતિગત વેપાર એ એક યોગ્ય વિકલ્પ છે. પ...