-->
લેબલ New Fund Offer સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ New Fund Offer સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ન્યૂ ફંડ ઓફર (NFO) શું છે? What is New Fund Offer (NFO) in Mutual Funds? in Gujarati

એનએફઓ અથવા ન્યુ ફંડ ઓફર મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (એએમસી) દ્વારા શરૂ કરાયેલ નવી યોજના છે. આ ભંડોળ ક્યાં તો ઓપન-એન્ડ અથવા બંધ-અંત ...