-->
લેબલ Bitcoin સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Bitcoin સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

બિટકોઇન એટલે શું? What is Bitcoin? in Gujarati

બીટકોઈન (Bitcoin) એ ડિજિટલ ચલણ છે જે જાન્યુઆરી, 2009 માં બનાવવામાં આવ્યું હતું. તે વ્હાઇટ પેપરમાં રહસ્યમય અને ઉપનામ સતોશી નકામોટો દ્વારા નક્...