-->
લેબલ Index Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Index Funds સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

ઇન્ડેક્સ ફંડ (Index Funds) શું છે? What is Index Funds? in Gujarati

ઇન્ડેક્સ ફંડ એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે ઇન્ડેક્સના પોર્ટફોલિયોનું અનુકરણ કરે છે. આ ભંડોળને index-tied અથવા index-tracked મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરીકે ...