-->
વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: વ્યાજ દર, પાત્રતા શરતો અને લાભો

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: વ્યાજ દર, પાત્રતા શરતો અને લાભો

વરિષ્ઠ નાગરિકો બચત યોજના (SCSS) એ સરકાર સમર્થિત બચત યોજના છે જે 60 વર્ષથી વધુ વયના ભારતીય રહેવાસીઓ માટે રચાયેલ છે. ખાતું ખોલવાની તારીખથી 5 વર્ષ પછી થાપણો પરિપક્વ થાય છે, પરંતુ આ સમયગાળાને એક સમયે વધુ 3 વર્ષ સુધી વધારી શકાય છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ નિવૃત્તિ પછી વરિષ્ઠ નાગરિકોને નિયમિત આવક પૂરી પાડવાનો છે. SCSS ભારતમાં જાહેર/ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો અને પોસ્ટ ઓફિસો દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. સરકાર દ્વારા સમર્થિત હોવાથી, તેના પર વળતરની ખાતરી આપવામાં આવે છે.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના 2021


 • વ્યાજ દર 7.4% p.a. (Q1 FY 2021-22)
 • કાર્યકાળ 5 વર્ષ (3 વર્ષ વિસ્તરણ વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે)
 • રોકાણની ન્યૂનતમ રકમ  1,000
 • મહત્તમ રોકાણ રકમ 15 લાખ અથવા નિવૃત્તિની રકમ, જે પણ ઓછી હોય
 • સલામત અને વિશ્વસનીય રોકાણ
 • FD અને બચત ખાતા કરતા વધારે વળતર
 • ₹ 1.5 લાખ સુધીનો કર લાભ
 • પાકતી મુદત પહેલા પૈસા ઉપાડવા માટે દંડ
 • 2 વર્ષ પૂરા થતા પહેલા ઉપાડ માટે જમા રકમનો 1.5%
 • 2 વર્ષ પછી ઉપાડ પર જમા રકમનો 1%

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: વ્યાજ દર


વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના નાણાકીય વર્ષ 2021-22ના પ્રથમ ક્વાર્ટર (એપ્રિલ-જૂન) માટે વ્યાજ દર 7.4%છે. આ ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ દ્વારા ઓફર કરાયેલા સર્વોચ્ચ વ્યાજ દરોમાંથી એક છે.

SCSS વ્યાજ દરની ત્રિમાસિક સમીક્ષા કરવામાં આવે છે (દર ત્રણ મહિને) અને સમયાંતરે ફેરફારને પાત્ર છે. વ્યાજ પણ ત્રિમાસિક ગણાય છે.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: પાત્રતા શરતો


જો તમે નીચેના જૂથો હેઠળ આવો તો તમે SCSS માં રોકાણ કરવા માટે પાત્ર છો:

 • 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો
 • 55-60 વર્ષની વય જૂથના નિવૃત્ત લોકોએ સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ યોજના (VRS) પસંદ કરી છે
 • નિવૃત્ત સંરક્ષણ કર્મચારીઓ, જેમની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 60 વર્ષ છે
*નિવૃત્તિ લાભો મેળવ્યાના એક મહિનાની અંદર રોકાણ કરવું આવશ્યક છે.

નોંધ: HUF અને NRI વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં રોકાણ કરવા પાત્ર નથી.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં રોકાણના લાભો


વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે SCSS એ પસંદગીનો રોકાણ વિકલ્પ છે તે મુખ્ય કારણો નીચે આપેલ છે:

બાંયધરીકૃત વળતર: SCSS એ સરકાર સમર્થિત નાની બચત યોજના છે, તે વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સલામત અને વિશ્વસનીય રોકાણ વિકલ્પોમાંથી એક છે.

ઉચ્ચ વ્યાજ દર: વાર્ષિક 7.4% ના વ્યાજ દરને કારણે SCSS સૌથી નફાકારક રોકાણ વિકલ્પો પૈકી એક છે, ખાસ કરીને FD અને બચત ખાતા જેવા પરંપરાગત રોકાણ વિકલ્પોની સરખામણીમાં.

કર લાભો: આવકવેરા કાયદાની કલમ 80C હેઠળ, વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં રોકાણ કરીને, તમે રૂ. તમે દર વર્ષે કર મુક્તિનો દાવો કરી શકો છો.

સરળ રોકાણ પ્રક્રિયા: SCSS માં રોકાણ કરવાની પ્રક્રિયા એકદમ સરળ છે. તમે કોઈપણ અધિકૃત બેંક અથવા ભારતમાં કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસમાં SCSS ખાતું ખોલી શકો છો.

ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી: SCSS હેઠળ, વ્યાજની રકમ ત્રિમાસિક (દર ત્રણ મહિને) ચૂકવવામાં આવે છે, જે તમારા રોકાણમાં સમયાંતરે ચૂકવણીની ખાતરી આપે છે. દરેક એપ્રિલ, જુલાઈ, ઓક્ટોબર અને જાન્યુઆરીના પ્રથમ દિવસે વ્યાજ જમા થશે.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: તમે કેટલી રકમ જમા કરી શકો છો?


લાયક રોકાણકારો વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (SCSS) માં એકમ રકમ જમા કરાવી શકે છે.

 • ન્યૂનતમ જમા રકમ - ₹ 1,000
 • મહત્તમ જમા રકમ - ₹ 15 લાખ અથવા નિવૃત્તિ પર પ્રાપ્ત રકમ, જે પણ ઓછી હોય

જ્યારે SCSS ખાતામાં જમા રકમ રોકડમાં કરી શકાય છે, પરંતુ માત્ર 1 લાખ રૂપિયા સુધી. રૂપિયાથી ઓછી રોકડ જમા. આનાથી ઉપરની કોઈપણ રકમ જમા કરવા માટે ચેક/ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટનો ઉપયોગ કરવો ફરજિયાત છે.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: પાકતી મુદત


વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલવાની તારીખથી 5 વર્ષ પછી પરિપક્વ થાય છે. જો કે, ખાતાધારકને પાકતી મુદત પછી વધારાના 3 વર્ષ માટે ખાતું વધારવાનો વિકલ્પ હોય છે. આ એક્સ્ટેંશન વિકલ્પ હાલમાં માત્ર એક જ વાર ઉપલબ્ધ છે અને ખાતાની પરિપક્વતાના 1 વર્ષમાં એક્સ્ટેંશનની વિનંતી કરવી જોઈએ.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું કેવી રીતે ખોલવું?


તમે દેશની કોઈપણ અધિકૃત બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસ શાખાઓમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલી શકો છો.

પોસ્ટ ઓફિસમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલો


તમે દેશના તમામ ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસોમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલી શકો છો. તમારે ખાતું ખોલવાનું ફોર્મ ભરવું પડશે અને તેને KYC દસ્તાવેજોની નકલ સાથે સબમિટ કરવું પડશે જેમાં ઓળખના પુરાવા, સરનામાના પુરાવા અને વયના પુરાવા સાથે 2 તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ્સનો સમાવેશ થાય છે.

બેંકમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલો


પોસ્ટ ઓફિસ ઉપરાંત, તમે પસંદ કરેલી જાહેર/ખાનગી બેંકોમાં SCSS એકાઉન્ટ પણ ખોલી શકો છો. અધિકૃત બેંકોમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલવાના મુખ્ય ફાયદા નીચે મુજબ છે.

 • ડિપોઝિટનું વ્યાજ સીધું બેંક શાખા સાથે થાપણદારના બચત બેંક ખાતામાં જમા કરી શકાય છે
 • એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ડિપોઝીટરોને પોસ્ટ અથવા ઈમેલ દ્વારા મોકલવામાં આવે છે
 • ફોન બેંકિંગ સેવાઓ દ્વારા 24 × 7 ગ્રાહક સંભાળ.

બેંકો જ્યાં વરિષ્ઠ નાગરિકો બચત યોજના ખાતું ખોલી શકે છે


વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું ખોલવાની સુવિધા આપતી કેટલીક લોકપ્રિય બેંકોની યાદી નીચે મુજબ છે:

 • ICICI બેંક
 • કોર્પોરેશન બેંક
 • ભારતીય સ્ટેટ બેંક
 • બેંક ઓફ બરોડા
 • કેનેરા બેંક
 • આંધ્ર બેંક
 • સિન્ડિકેટ બેંક
 • યુકો બેંક
 • IDBI બેંક
 • પંજાબ નેશનલ બેંક
 • બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા
 • વિજયા બેંક
 • યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
 • દેના બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
 • અલ્હાબાદ બેંક

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના પર લાગુ કર નિયમો


SCSS માં કરવામાં આવેલ રોકાણ પણ નીચેની રીતે કર મુક્તિ માટે પાત્ર છે:

 • SCSS માં જમા કરાયેલી મુખ્ય રકમ 1.5 લાખ રૂપિયા છે. દર વર્ષે આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 80C હેઠળ કર મુક્તિ માટે પાત્ર.
 • SCSS પર મેળવેલ વ્યાજ વ્યક્તિગત પર લાગુ ટેક્સ સ્લેબ મુજબ કર લાદવામાં આવશે. જો નાણાકીય વર્ષમાં રૂ. 50,000 થી વધુ વ્યાજ મળે છે, તો ટેક્સ ડિડક્ટ એટ સોર્સ (ટીડીએસ) લાદવામાં આવશે. SCSS રોકાણ પર TDS કપાત વર્ષ 2020-21 થી લાગુ છે.

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનાના ભૂતકાળના વ્યાજ દર


સમય અવધિ વ્યાજ દર (% p.a.)
એપ્રિલથી જૂન (Q1 FY 2021-22) 7.4
જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2021 (Q4 FY 2020-21) 7.4
ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2020 (Q3 FY 2020-21) 7.4
જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2020 (Q2 FY 2020-21) 7.4
એપ્રિલથી જૂન 2020 (Q1 FY 2020-21) 7.4
જાન્યુઆરીથી માર્ચ (Q4 FY 2019-20) 8.6
ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2019 (Q3 FY 2019-20) 8.6
જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2019 (Q2 FY 2019-20) 8.6
એપ્રિલથી જૂન 2019 (Q1 FY 2019-20) 8.7
જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2019 (Q4 FY 2018-19) 8.7
ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2018 (Q3 FY 2018-19) 8.7
જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2018 (Q2 FY 2018-19) 8.3
એપ્રિલથી જૂન 2018 (Q1 FY 2018-19) 8.3
જાન્યુઆરીથી માર્ચ 2018 (Q4 FY 2017-18) 8.3
ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર 2017 (Q3 FY 2017-18) 8.3
જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2017 (Q2 FY 2017-18) 8.3
એપ્રિલથી જૂન 2017 (Q1 FY 2017-18) 8.4

વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: પરિપક્વતા પહેલા નાણાં ઉપાડવાના નિયમો


વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં અકાળે ઉપાડની છૂટ છે, પરંતુ ખાતું ખોલવા અને ઉપાડ વચ્ચેના સમયના આધારે આવા કિસ્સાઓમાં દંડ લાગુ પડે છે. SCSS ના અકાળે ઉપાડ માટે દંડ નીચે મુજબ છે:

 • ખાતું ખોલવાની તારીખથી 2 વર્ષ પૂર્વે સ્કીમ બંધ કરવા માટે જમા રકમનો 5% દંડ તરીકે કાપવામાં આવે છે.
 • ખાતું ખોલ્યાના 2 થી 5 વર્ષની વચ્ચે સ્કીમમાંથી બહાર નીકળવા પર. SCSS ડિપોઝિટની રકમમાંથી 1% દંડ તરીકે કાપવામાં આવે છે.

ખાતાધારકનું મૃત્યુ થાય તો શું?


ખાતાની પરિપક્વતા પહેલા પ્રાથમિક ખાતાધારકનું મૃત્યુ થાય તો ખાતું બંધ કરી દેવામાં આવશે અને તમામ પરિપક્વ આવક કાનૂની વારસદાર/નોમિનીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. મૃતક દાવાઓ માટે, નામાંકિત અથવા કાનૂની વારસદારને ખાતું બંધ કરવાની સુવિધા માટે મૃત્યુ પ્રમાણપત્ર સાથે નિયત ફોર્મેટમાં લેખિત અરજી ભરવી પડે છે.

સંબંધિત પ્રશ્નો


Q. હું વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના ખાતું નલાઇન કેવી રીતે ખોલી શકું?

જવાબ: SCSS ખાતું ખોલવા માટે, ગ્રાહકે પોસ્ટ ઓફિસ અથવા બેંકની શાખાની મુલાકાત લેવી પડશે અને સંબંધિત ફોર્મ ભરવું પડશે. આ ફોર્મ સાથે KYC દસ્તાવેજો, ઉંમર પુરાવા, ઓળખ પુરાવા, સરનામાં પુરાવા અને જમા ચેક જોડવા જોઈએ.

Q. શું 80C વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનાઓ પર લાગુ છે?

જવાબ: હા, SCSS માં કરેલ રોકાણ આવકવેરા અધિનિયમ, 1961 ની કલમ 80C હેઠળ આવકવેરા કપાત લાભો માટે પાત્ર છે.

Q. શું હું SBI બેંકમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતું ખોલી શકું?

જવાબ: અલબત્ત, કોઈપણ વરિષ્ઠ નાગરિક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા જેવી બેંકોમાં વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતું ખોલી શકે છે. જોકે, SBI માર્ગદર્શિકા મુજબ, એક થાપણદાર બે કે તેથી વધુ SCSS ખાતા ધરાવી શકે છે જો તમામ ખાતામાં જમા રકમ એક સાથે રૂ. 15 લાખ.

Q. વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતું ખોલવા માટે મહત્તમ ઉંમર કેટલી છે?

જવાબ: 60 વર્ષથી ઉપરની કોઈપણ વ્યક્તિ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતું ખોલી શકે છે.

Q. શું કોઈ પણ પરિવારના સભ્ય સાથે સંયુક્ત SCSS ખાતું ખોલાવી શકે છે?

જવાબ: કોઈ વ્યક્તિ માત્ર તેના/તેણીના જીવનસાથી સાથે વધુમાં વધુ રૂ 15 લાખ (રૂ .1,000 ના ગુણાંકમાં) સાથે સંયુક્ત ખાતું ખોલી શકે છે.

Q. સંયુક્ત સંયુક્ત વરિષ્ઠ નાગરિક બચત ખાતાની પાત્રતા માપદંડની શરતો શું છે?

જવાબ: સંયુક્ત સંયુક્ત SCSS ખાતું ખોલતી વખતે પ્રથમ જમાદારની ઉંમર 60 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. જ્યારે બીજા અરજદાર માટે કોઈ વય મર્યાદા નથી. સંયુક્ત ખાતું ફક્ત પત્ની સાથે જ ખોલી શકાય છે.

0 Response to "વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના: વ્યાજ દર, પાત્રતા શરતો અને લાભો"

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

તમારો પ્રતિસાદ અમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. અમે આદરણીય અને સંબંધિત ટિપ્પણીઓને પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ. આભાર!